Psikoteknik testi yaptırılan şoförlerin testlerin sonucu ve sürücülerin incelenmesi için psikiyatri uzmanı kontrolünden geçirilmesi gerekmektedir.
2 Haziran 2020

Psikoteknik, Psikiyatri Muayenesi Nasıl Yapılır?

ile Ulaştırma Hizmetleri

Psikoteknik, Psikiyatri Muayenesi Nasıl Yapılır?

Psikoteknik testi yaptırılan şoförlerin testlerin sonucu ve sürücülerin incelenmesi için psikiyatri uzmanı kontrolünden geçirilmesi gerekmektedir.

 • Sürücülerde bulunan ve kaza riskini en aza indirecek şekilde araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psiko-motor kabiliyet  seviyelerini objektif yollarla ölçmek üzere açılacak psiko-teknik değerlendirme kurumlarının nitelikleri, çalışmaları, ruhsatlandırılması ve denetimleri ile psikiyatri kontrolü  ile ilişkin yöntem ve şartları belirtmektedir.
 • Kamu ve özel sağlık kuruluşlarının bünyesinde veya müstakil olarak açılacak psikoteknik değerlendirme kurumlarını psikiyatri kontrolü yapan reel şahısları ve sağlık kuruluşlarını değerlendirmeye tabi tutulacak sürücüleri kapsayan tanımlar.

Bu yöntem ve şartlarda geçen;

 • Bakan: Sağlık Bakanını,
 • Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
 • Genel Müdür: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünü,
 • Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
 • Kanun: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Kara yolları Trafik Kanununu,
 • Merkez: Psiko-teknik değerlendirme yapmak üzere müdürlükçe ruhsatlandırılmış ve bu yöntem ve şartlara uygun olarak faaliyet gösteren psiko-teknik değerlendirme kurumlarını,
 • Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
 • Psiko-teknik inceleme: İncelemeye tabi tutulacak sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psiko-motor kabiliyet seviyelerinin; kişilik, tutum ve muhakeme gibi özelliklerinin bilgisayar destekli testler aracılığı ve gerektiğinde diğer test etme yolları ile psikolog tarafından yapılan incelemeyi,
 • Test cihazı: Sağlık bakanlığınca yetkilendirilmiş meslek kuruluşu norm onayı alınmış bilgisayar tabanlı psiko-teknik inceleme test sistemini kapsayan TSE/CE belgeli cihazını, ifade eder.
Genel Puanlama
Yazıyı Değerlendir
[Toplam: 1 Oylama 5 Puan]
Özet
Psikoteknik, Psikiyatri Muayenesi Nasıl Yapılır?
Makale Adı
Psikoteknik, Psikiyatri Muayenesi Nasıl Yapılır?
Kısa Açıklama
Psikoteknik testi yaptırılan şoförlerin testlerin sonucu ve sürücülerin incelenmesi için psikiyatri uzmanı kontrolünden geçirilmesi gerekmektedir.
Yazar
İşletme
Psikoteknik Merkezi, Psikoteknik Testi, Psikoteknik Raporu
İşletme Logo